Dearmering

Dearmering er et vidt begreb, som kan dække over et bredt spektrum af behandlingstyper.

Ordet “armor” betyder, jf. Wilhelm Reich, groft set kun “muskelpanser” eller “spændinger i kroppen” (opstået pga. traumer, skader, belastninger ol.), som man med en de-armering kan gå ind og løsne op og arbejde med. Men måden hvorpå dette gøres, kan være mangfoldig – fra blide tryk og strøg, til hårde triggerpunkts-tryk, til stræk og rystelser af kroppen. Ja vejene til at åbne op for kroppens “hemmeligheder” er mange.

Jeg arbejder kropsterapeutisk, ud fra en meget indfølende teknik, kaldet “Gaia Technique – soft dearmouring” udviklet af Susanne Roursgaard, hvor der arbejdes med blide triggerpoints, strøg, blide rystelser, lyd/stemme/åndedræt, meridianbaner, akupressurteknikker, shiatsu, taoistisk organmassage mm.

Alt sammen med fokus på ikke at presse kroppen ud over dens egen evne, eller “brække” kroppen åben, men derimod blidt invitere kroppen til at se, møde, rumme og evt slippe de spændinger og blokader, smerter og traumer, som den bærer rundt på – og som den er klar til at bearbejde.

Jeg arbejder altså med kroppens egen intelligens og evne til at selvhelbrede.

Hvorfor vælge en dearmering?

Oplever du at have kroniske smerter, spændinger, træthed, stress eller en oplevelse af manglende flow i din krop eller i dit liv generelt?

Har du symptomer som fx uren hud, træg fordøjelse, smerter eller følelsesløshed i forskellige kropsdele?

Eller oplever du måske manglende lyst, nydelse eller har smerter i forbindelse med dit sexliv?

Ved du at du bærer på kropslige traumer fra fx operationer, ulykker, fødsler, fysiske eller psykiske overgreb oa.?

Eller ønsker du blot at arbejde med dig selv og din krop, med at løsne mere op og frigøre energiflowet i dit system endnu mere – med mere livsglæde, energi, nydelse og overskud som resultat?

Ja, så kan en dearmering være en mulighed for dig.

Hvordan foregår en dearmerings-session?

Vi indleder altid med en forudgående samtale af en halv til en hel time, hvor jeg vil spørge ind til dine fysiske og psykiske “symptomer”, samt din livshistorik og forudgående kropslige traumeoplevelser.

Alt sammen for på bedst mulig måde at kunne klarlægge og møde de ting, kroppen måtte åbne op for under kropsbehandlingen.

Derpå begynder dearmeringen af kroppen. Dette foregår på en madras på gulvet, i et godt opvarmet rum, hvor du vil være afklædt, mens jeg bærer undertøj. Du vil få et tæppe eller håndklæde over de dele af kroppen, som jeg ikke arbejder på, hvis der er behov. Der er blid, afslappende musik og beroligende dufte i lokalet.

Jeg arbejder på hele din krop, mærker ind i de forskellige områder og muskler, for at danne mig et overblik over den historie, som kroppen begynder at fortælle mig.

Jeg starter med at åbne din krop og dit system op, få kroppen til at føle tillid og tryghed, så den tør begynde at slappe af, give sig hen og åbne op. Vi arbejder i starten en del med åndedræts- og afslapningsteknikker, som hjælper kroppen og sindet til at åbne sig.

Jeg arbejder, efter den udvendige del af dearmering, videre med at dearmere på hhv. de kvindelige/mandlige kønsorganer, da rigtig mange traumer og blokader har deres oprindelse her.

Hos kvinden består den kønslige dearmering af hhv. en udvendig og en indvendig del.

Hos manden af hhv. penis og analt.

Jeg bærer nitrilhandsker og anvender kun økologisk, koldpresset kokos- og mandelolie til det indvendige arbejde.

Jeg spørger altid om samtykke, inden denne del af behandlingen påbegyndes, og det er ikke sikkert at vi overhovedet når hertil. Det afhænger helt af hvad kroppen bærer på og hvad den er klar til at arbejde med, på det pågældende tidspunkt.

Slutteligt får du et tæppe over dig, får tilbudt et glas vand eller en kop te, og derefter kan vi lande de ting, samtalemæssigt, som måtte være dukket op undervejs i behandlingen, så erkendelserne og oplevelserne kan blive integreret – hvis nødvendigt – inden du forlader stedet.

Det er dog vigtigt for mig at påpege, at vi – i denne type behandling – primært arbejder med reptilhjernen (instinkter og reflekser) og det limbiske system (emotioner), via kroppen og nervesystemet, og at disse systemer ikke arbejder i ord og tanker, men derimod i følelser, sansninger og bevægelser. Ikke alle indsigter eller oplevelser, efter denne type behandling, kan eller skal integreres sprogligt i frontal-lapperne (neocortex). Nogle gange skal kroppen have lov til at opleve og forløse, uden efterfølgende analyse af hvad der skete og hvorfor. Så det er kontekstafhængigt hvordan behandlingen “landes” – og det er vigtigt at være åben overfor dette. Især hvis du normalt er en person der er meget i hovedet og søger rationelle årsagsforklaringer på alle ting.

Det er ligeledes vigtigt at være opmærksom på at kroppen kan blive ved med at arbejde og forløsningerne ved med at komme i op til 30 døgn efter behandlingen, hvilket kan betyde øget tørst, træthed, uren hud, anderledes kropslugt og andre “afgiftnings”-symptomer. Det er helt normalt og et tegn på at kroppen er ved at slippe disse ting.