Terapi

Hvis du leder efter et let og hurtigt “quickfix” kan du godt lede videre…

Jeg arbejder med det udgangspunkt, at vi ligeså godt kan tage tingene ved roden, én gang for alle, fremfor at blive ved med at putte plaster på såret.

Omvendt tror jeg ikke på, at personlig udvikling og traume-bearbejdning, altid behøver at være “hårdt” eller tage lang tid. Eller at der nødvendigvis er et mål, som man kan nå – men at der måske nærmere er tale om en livslang, reflekterende rejse, der bringer os nærmere og nærmere os selv.

Alle taler om selvtillid og selvværd, men hvad blev der af de endnu vigtigere forudsætninger for disse, nemlig selverkendelsen, selvaccepten og selvrespekten?

Dem arbejder vi med, i et forløb hos NærVærd. Da ingen proces eller forløsning er blivende, med mindre den er forankret i netop disse.

Igennem et forløb hos NærVærd, arbejder vi ligeledes med din evne til at se, og begynde at kunne tage ansvar for, den andel af dine problemer, som du faktisk selv ER herre over. Så du kan stoppe med at være enten et offer (eller en bøddel, for den sags skyld), overfor dig selv og dine omgivelser – og blive helten i dit eget liv.

Min mission er, at følge dig på din udviklings-vej, med autencitet, tryghed, nærvær og de værktøjer der virker!

Min passion er, at vise dig vejen ind til din indre styrke og visdom, hvorfra du resten af livet, vil kunne finde dine egne ressourcer og værktøjer til at håndtere livets storme og solskinsdage.

Enhver terapeuts fineste opgave er, at gøre sig selv arbejdsløs!

– Hvorfor vælge terapi hos NærVærd? –

Med min baggrund indenfor både psykologiens- og psykoterapiens verden, møder jeg dig med en bred og solid faglig viden og erfaring, indenfor både terapeutisk teori, praksis og forskning.

Hos NærVærd arbejder vi med et bredt spektrum af terapeutiske redskaber – ikke kun klassisk samtaleterapi, da vi mennesker er langt mere, end bare summen af vores hjerneceller.

Vi er en hel krop, et helt liv, måske endda en sjæl, der rummer mere end hvad tanker, ord og rationaliseringer kan redegøre for – hvorfor klassisk samtaleterapi der står alene, ofte kommer til kort. Som i citatet ovenfor; det kan godt være, at man når til en forståelse af HVORFOR man gør som man gør, men man gør det stadig. Og lider under det…

Derfor arbejdes der i ligeså høj grad med kreative og oplevelsesorienterede tilgange til dig og dine problemstillinger. Det kan fx være tegne-terapi, kropsterapi, vejrtrækning, meditation, naturterapi, hypnose, drømme osv. Vi kommer altså helt der ind, hvor det kan mærkes og hvor det gør en forskel – ikke kun i hovedet, men i kroppen, i cellerne og i dine automatiske reaktionsmønstre i hverdagen.

Jeg er oplært i både klinisk diagnosticering og medicinering, men tror på, at mennesket er meget mere end tal, diagnoser og kasser. Og møder dig fra dette ståsted. Menneske til menneske. For at vi sammen kan finde ind til din unikke vej, til et liv der er meningsfuldt – for lige præcis dig!

– Tryghed –

Jeg er medlem af Foreningen af Danske Psykoterapeuter FaDP, hvilket er med til at sikre dig størst mulig tryghed og sikkerhed som klient.

 

– velkommen på rejsen hjem til dig selv –